นำเข้าและจัดจำหน่าย ยางสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก เคมียางสำหรับยาง และพลาสติก
ให้กับลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาง เป็นต้น สินค้าของเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศ