ทำความรู้จักพอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate)

พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า PC นั้น เป็น thermoplastic ชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์หลักๆ 3 ชนิดดังนี้

คุณสมบัติและข้อดี-ข้อเสียของ PC
1. ความใส โดย PC มีความใสเกือบเทียบเท่ากระจก
2. น้ำหนักเบา โดยมีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของกระจก ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลง สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บง่ายขึ้น
3. มีสมบัติเชิงกลที่ดี มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีมาก และยังสามารถรักษาสมบัติเชิงกลที่ดีนี้ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 140°C ได้
4. มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้างจาก -20°C ถึง 140°C โดยที่ไม่สูญเสียสมบัติเชิงกลและไม่เสียรูปทรง
5. เป็นฉนวนความร้อน ทำให้ไม่เก็บความร้อนเมื่อนำไปใช้งานกลางแจ้ง
6. ทนสารเคมีได้บางชนิด เช่น แอลกอฮอล์, กรดอ่อน และ aliphatic hydrocarbon แต่ไม่ทนทานต่อ เบส, aromatic hydrocarbon
     และ halogenated hydrocarbon เป็นต้น
7. ไม่ทนต่อรังสี UV จึงทำให้เมื่อนำไปใช้งานกลางแจ้งจะทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ง่าย
8. ไม่ทนต่อการขีดข่วน

เกรดของ PC ในตลาดปัจจุบันสามารถแบ่งเกรดของ PC ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. PC บริสุทธิ์ general grade
2. PC ผสมกับพลาสติกชนิดอื่น หรือสารอื่นเพื่อเพิ่มสมบัติต่างๆ (Special grade) อ้างอิงเกรด PC ยี่ห้อ CLANATE® จากบริษัท Wanhua Chemical ดังนี้
2.1 Automotive Lighting Grade
2.2 Optical Lens Grade
2.3 Film Grade
2.4 Transparent Flame Retardant Grade
2.5 Infrared Control Grade
2.6 Food Contact Grade
2.7 Water Bottle Grade
2.8 Medical Grade
2.9 Glass Fiber Reinforced Grade
2.10 PC/ABS Blended Grade
2.11 PC/Polyester Blended Grade
2.12 PC/ASA Blended Grade

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน (Application) ของ PC
1. ชิ้นส่วน Electrical & Electronics (E&E) เช่น โคมไฟ ที่ครอบหลอดไฟ สวิชไฟ ซีดี และกรอบโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ไฟหน้ารถ
3. ไฟจราจร
4. ขวดน้ำ ขวดนม
5. แว่นตา และแว่นตากันแดด
6. PC และ PC/ABS สำหรับผลิตกระเป๋าเดินทาง
7. แผ่นหลังคา

Verified by MonsterInsights