รพ.แม่สะเรียง

คุณบัณฑิต นิธิอุทัย Managing Director พร้อมฝ่ายบริหาร ของ ETHOS GROUP และพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 21 ตค 2561

Verified by MonsterInsights