บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำผลไม้ต้องเลือกอย่างไร

          น้ำผลไม้คั้นสดสามารถเสื่อมคุณภาพได้ โดยสาเหตุสำคัญของการเสื่อมคุณภาพเกิดจาก จุลินทรีย์และการเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทำให้รสชาติและสีของน้ำผลไม้เปลี่ยนแปลง  และอีกสาเหตุสำคัญคือการเลือกใช้ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาอื่นๆ ที่ทำลายคุณภาพของน้ำผลไม้และส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของน้ำผลไม้ บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำผลไม้ จึงควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ส่งผลต่อรสชาติหรือสีของน้ำผลไม้

2. ช่วยป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ และปกป้องจากแสงแดด

3. ช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำผลไม้

4. สะดวกต่อการใช้และจัดส่ง

5. ช่วยยืดอายุการเก็บของน้ำผลไม้

          โดยปกติเมื่อน้ำผลไม้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะทำให้รสชาติของน้ำผลไม้เปลี่ยนแปลงและเสื่อมคุณภาพ  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน โดยบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุน้ำผลไม้ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

1. ขวดแก้ว เนื่องจากขวดแก้วมีความเฉื่อยในการทำปฏิกิริยาของที่บรรจุ ทำให้บรรจุภัณฑ์แก้วเหมาะสำหรับน้ำผลไม้ที่ต้องการอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน แต่จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์และมีโอกาสแตกได้ง่าย

2. กระป๋อง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุน้ำผลไม้ที่ใช้ในการบริโภคครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาบรรจุใหม่ได้

3. ถังและขวดที่ผลิตจากพลาสติก มักจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุในขวดแก้วหรือกระป๋อง โดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบบรรจุแบบเย็น ส่วนการบรรจุร้อนอาจใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET ชนิดพิเศษที่ทนความร้อนซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะสะดวกในการขนส่ง เพราะ มีน้ำหนักน้อยกว่า ไม่แตกง่ายเหมือนขวดแก้ว

          PEN  หรือ  Polyethylene naphthalate (poly(ethylene 2,6-naphthalate) เป็นวัสดุมีคุณสมบัติ เหนือกว่า พลาสติกแบบ PET ในหลายเรื่องเช่น การซึมผ่านของก๊าซ  (Gas barrier) ,การป้องกันความชื้น  (Moisture barrier) ,การป้องกันแสง UV ( Superior UV light pr otection) ,การทนความร้อน (heat resistance) ,ความแข็งแรง (strength)และการกักเก็บกลิ่น (odor retention)  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่พบในการบรรจุด้วย PET เช่น การไม่สามารถคงรูปเมื่อได้รับแรงกด หรือการเสียรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุร้อน

อ้างอิง : https://bsc.dip.go.th

Verified by MonsterInsights