จากการศึกษาพัฒนากระเป๋าเดินทางของแบรนด์ Tuplus ประเทศจีน

ที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อป้องกัน COVID-19

ร่วมกับ National Research and Development Agency (RIKEN)

ราล์ฟ ลอเรน (Ralph Lauren) ประกาศใช้เทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายแบบยั่งยืน ลดใช้เคมี ประหยัดน้ำ

Ineos Styrolution, Recycling Technologies และ Trinseo เดินหน้าสร้างโรงงานรีไซเคิลโพลีสไตรีน