เรียกได้ว่า เป็นวัสดุยอดนิยม ที่นำมาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

UL 94 คือมาตรฐานความปลอดภัย เกี่ยวกับความสามารถในการติดไฟและลามไฟของพลาสติก

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าวัสดุต่างๆ ที่นำมาผลิตกระเป๋าเดินทางนั้นมีวัสดุอะไรบ้าง

Thermoplastic Vulcanizate เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มาจากยาง EPDM ผสมกับพลาสติก polyolefin

ยางคลอโรพรีนนับเป็นยางสังเคราะห์ชนิดแรกที่ผลิตขึ้นในเชิงการค้า

Thermoplastic Elastomer คือเทอร์โมพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและสมบัติเชิงกลคล้ายยาง

มีหลายเกรด แต่ละเกรดแตกต่างกันที่สัดส่วนของเอทธิลีนและโพรพิลีน รวมถึงปริมาณของไดอีน

คือ เทอร์พอลิเมอร์ (Terpolymer) ซึ่งประกอบด้วยมอนอเมอร์ 3 ชนิด

ยางที่เกิดจากการโคพอลิเมอไรเซชั่น ระหว่าง สไตรีน และบิวตาไดอีน แบบอิมัลชั่น เป็นยางสังเคราะห์

แบ่งออกได้ 7 ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดจะระบุเป็นตัวเลข 1-7 ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยม

ยางแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

เทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก จะอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน

ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ เป็นยางประเภทหนึ่งที่ใช้เป็น packing ในการซีลเพลา (shaft seal)

มีชื่อทางการค้าว่า นีโอพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน

หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อว่า PU คือ สารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระ

applying pressure to the green tire in a mold in order to give it its final shape

คือยางที่มีการผสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารวัลคาไนซ์ สารตัวเร่งปฏิกิริยาสารตัวเติม

Adhesive Resin is a modified polyolefin with functional groups

is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) elastomer, derived from olefin-based rubber

family of polyolefin elastomers is comprised of versatile copolymers

เป็นสารเติมแต่งสำหรับช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกด้วยกระบวนการ

ยางบิวทิล (Butyl Rubber) หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ ยางไอโซบิวทิลีน ไอโซพรีน

ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์จาก อะคริโลไนไตรล์ และ บิวตะไดอีน มอนอเมอร์