ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA)

เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate – EVA) เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการโคพอลิเมอร์ของหน่วยของเอทิลีน (ethylene) และหน่วยของอะซิเตด (acetate) โดยมีโครงสร้างดังนี้

สมบัติของ EVA
สมบัติของ EVA ส่วนใหญ่จะแปรผันตามปริมาณหน่วย vinyl acetate หรือเรียกสั้นๆ ว่า %VA ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปริมาณ 10-40%

%VA สูง%VA ต่ำ
ความเป็นผลึก (crystallinity) ลดลงความเป็นผลึก (crystallinity) เพิ่มขึ้น
จุดหลอมเหลวต่ำลงจุดหลอมเหลวสูงขึ้น
ค่าโมดูลัสลดลงค่าโมดูลัสสูงขึ้น
ความแข็ง (hardness) ลดลงความแข็ง (hardness) เพิ่มขึ้น
สภาพขั้ว (polarity) สูงขึ้นสภาพขั้ว (polarity) ลดลง
ความสามารถในการกันแก๊สซึมผ่านลดลงความสามารถในการกันแก๊สซึมผ่านเพิ่มขึ้น
ความทนทานต่อแรงกระแทกมากขึ้นความทนทานต่อแรงกระแทกลดลง
ความทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ลดลงความทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์เพิ่มขึ้น
มีความใสมากขึ้นมีความใสลดลง

ข้อดีของ EVA
– ราคาถูก
– มีความเหนียวสูง คล้ายยาง
– มีความสามารถในการเข้ากันได้ดีกับพลาสติกที่มีขั้ว เช่น PVC
ข้อเสียของ EVA
– เมื่อได้รับความร้อนสูงหมู่ vinyl acetate สลายตัวเป็นกรดอะซีติก (acetic acid) หรือกรดน้ำส้มสายชู จึงทำให้มีกลิ่นฉุนและสามารถกัดกร่อนแม่พิมพ์ได้
การใช้งานของ EVA
– โฟมชีท EVA
– รองเท้าแตะ และส่วนพื้นรองเท้าวิ่งชั้นกลาง (midsole)
– กาวร้อน
– บรรจุภัณฑ์อาหารและยา
– ผสมกับพลาสติกชนิดอื่น เช่น PE เพื่อเพิ่มความเหนียวและการทนแรงกระแทก รวมถึงเพิ่มสมบัติการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีขึ้น
โดยทาง MDR ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย EVA แบรนด์ Taisox จากประเทศไต้หวัน ซึ่งมีเกรด %VA ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า สามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
EVA (Ethylene-vinylacetate)

Verified by MonsterInsights