Polymer Processing Additives

          Polymer Processing Additives หรือ PPA เป็นสารที่ผลิตมาจาก Fluoropolymers โดย PPA เป็นสารเติมแต่งสำหรับช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกด้วยกระบวนการ Extrusion เช่น การผลิตขวดหรือแกลอน (Blow molding), การผลิตถุง (Blow film), การผลิตแผ่นฟิล์ม (Cast Film), การผลิตท่อ (Pipe/Tubing Extrusion)
โดย PPA จะทำหน้าที่เคลือบเป็นฟิล์มที่ผิวของดาย (Die) เพื่อทำให้พลาสติกเหลวไหลผ่านดาย (Die) หรือแม่พิมพ์ได้ง่ายไม่ติดที่หน้าดาย (Die) โดยประโยชน์ของการเติม PPA มีหลายอย่างเช่น

1.ช่วยลดหรือกำจัดปัญหา Shark skin ในกระบวนการผลิตถุงหรือฟิล์ม (melt fracture defect) ดังจะเห็นได้จากในกราฟนี้
2.ช่วยลดปัญหา die build-up
3.ช่วยเพิ่มอัตราการไหลของโพลิเมอร์ (เหมาะสำหรับเพิ่มอัตราการไหลของพลาสติกที่มีความหนืดสูง)
4.ช่วยลดการเกิดเจลในกระบวนการผลิตถุง (gel formation defect)
5.ช่วยเพิ่มความเสถียรในกระบวนการผลิตฟิล์มแบบ multilayer
6.ช่วยเพิ่มความใสของฟิล์มหรือถุง
7.ช่วยเพิ่มความเงาและความเรียบของพื้นผิวของชิ้นงาน

อ้างอิง : www.3m.com

Verified by MonsterInsights