ยางบิวทิล Butyl Rubber

ยางบิวทิล (Butyl Rubber) หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ ยางไอโซบิวทิลีน ไอโซพรีน (Isobutylene-isoprene Rubber, IIR) โดยมีสูตรโครงสร้างดังนี้

          จะเห็นได้ว่ายางบิวทิลนี้จะสามารถเกิดการเชื่อมขวางได้ที่ตำแหน่งพันธะคู่ หรือ unsaturation site ในสายโซ่หลัก โดยสามารถวัลคาไนซ์ได้ทั้งในระบบของซัลเฟอร์และเปอร์ออกไซด์ แต่หากเลือกใช้ระบบซัลเฟอร์จำเป็นต้องใช้ตัวเร่งที่มีความว่องไวสูง เช่น กลุ่ม dithocarbamate และ thiuram เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถวัลคาไนซ์ได้ด้วย quinone dioxime อีกด้วย

          ยางบิวทิล (Butyl Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องการซึมผ่านของก๊าซต่ำ จึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขว้างกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการซึมผ่านของก๊าซต่ำ เช่น ยางในของยางล้อ และยังมีสมบัติที่ดีด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ทนต่อกรดและด่างเจือจางได้ดี ทนต่อความร้อน โอโซน ออกซิเจนได้ดี ทำให้ยางบิวทิล (Butyl Rubber) นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช่น ลูกฟุตบอล, อุปกรณ์กีฬา, ยางกันสั่นสะเทือน, แผ่นฉนวนกันสั่นสะเทีอน, ซีล, จุกยางขวดยา, Bladder, กาวอุดรูรั่ว เป็นต้น

          ในตลาดโลกมีผู้ผลิตยางบิวทิลหลากหลายผู้ผลิต แต่หนึ่งในผู้ผลิตที่มีโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่ และยังมีสารตั้งต้นการผลิตจากแหล่งของตัวเองได้นั้น คือบริษัท Reliance Sibur Elastomer Private Limited ประเทศอินเดีย โดยมีกำลังการผลิตถึง 120,000 ตันต่อปี จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก โดยใช้ชื่อแบรนด์ IMPRAMER ซึ่งมีเกรด general purpose คือ R 1675 สมบัติดังตารางด้านล่าง

Verified by MonsterInsights