ยางไนไตรล์

          ยางไนไตรล์ (Nitrile or Acrylonitrile-Butadiene Rubber, NBR)
ยางไนไตรล์ (NBR) มีชื่อเต็มคือ ยางอะคริโลไนไตรล์ บิวตะไดอีน (Acrylonitrile-Butadiene Rubber) ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์จาก อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitril) และ บิวตะไดอีน (Butadiene) มอนอเมอร์ ด้วยวิธี free-radical emulsion polymerization มีสูตรโครงสร้าง ดังนี้

          สมบัติของยาง NBR นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณอะคริโลไนไตรล์ (%ACN) อีกทั้งยังใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเกรดของยางอีกด้วย อย่างไรก็ตามยาง NBR โดยทั่วไปนั้นจะมีสมบัติเด่นคือการทนต่อน้ำมันและสารละลายไฮโดรคาร์บอนสูง ทนการขัดถูได้ดี และมีสมบัติเชิงกลปานกลาง ข้อเสียคือไม่สามารถทนต่อสารละลายประเภทที่มีขั้วได้

เกรดของยาง NBR นั้นสามารถแบ่งได้ตาม %ACN ดังนี้
1. Low ACN : <30%
2. Medium ACN : 30-45%
3. High CAN : >45%

          เกรดที่มี %ACN สูงจะมีสมบัติการทนน้ำม้น ทนการขัดถู ทนความร้อน และการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สได้ดีกว่า ส่วนเกรดที่มี %ACN ต่ำก็จะมีสมบัติการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีกว่า ทั้งนี้ในการใช้งานทั่วไปมักจะเลือกใช้เกรดที่เป็น medium ACN เพราะมีสมบัติโดยภาพรวมเหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนั่นเอง

          การใช้งานของยาง NBR นั้น ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานที่ต้องการการทนน้ำมันสูง ทำให้ยาง NBR ถูกนำไปใช้ทำซีล โอริง ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำมัน อีกทั้งยังนิยมนำไปผลิตเป็น ท่อกันน้ำมัน, ปลอกหุ้มสายไฟ, ลูกกลิ้งยาง, ไดอะแฟรม เป็นต้น โดยอุณหภูมิการใช้งานสำหรับยาง NBR นั้น โดยทั่วไปคือ of -25°C ถึง +100°C แต่หากเป็นเกรด %ACN ต่ำ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ถึง -50°C ส่วนเกรดที่มี %ACN สูงและทำการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์ จะสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 150°C

ที่มา : http://www.polymerdatabase.com

Verified by MonsterInsights