ยาง BR คือ

          ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber, BR) ผลิตจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย (Solution Polymerization) ซึ่งมีการจัดเรียงตัวได้ทั้งแบบ cis-1,4 แบบ tran-1,4 และแบบ vinyl-1,2 โดยยางชนิดนี้จะมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยประมาณ 250,000-300,000

(ตัวอย่างการจัดเรียงตัวแบบต่างๆของยาง BR)

สมบัติทั่วไปของยางบิวตาไดอีน (BR) มีดังต่อไปนี

ความยืดหยุ่น (Elasticity)

ความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้มีการกระเด้งกระดอนสูง

ที่สุดในบรรดายางทั้งหมด

ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)

ค่อนข้างต่ำ ต้องเติมสารเสริมแรงลงไปด้วย

(Reinforced Filler)

ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance)

สูงมาก

การหักงอที่อุณหภูมิต่่า (Low Temp. Flexibility)

ดีมาก เนื่องจากมี Tg ต่ำมาก -112 °C

อายุการใช้งาน (Aging Properties)

เสื่อมสภาพในสภาวะที่มีออกซิเจน โอโซน หรือ

แสงแดด

อุณหภูมิการใช้งาน (Temp. Service)

-70 ถึง 75 °C

 ตัวอย่างการใช้งานของยางบิวตาไดอีน (BR)
1. การใช้งานหลักๆ ของยาง BR จะอยู่ในอุตสาหกรรมยางล้อ
2. แกนกลางลูกกอล์ฟ
3. พื้นรองเท้า
4. ใช้เป็นตัวเพิ่มความเหนียวให้กับพลาสติก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผงที่รู้จักกันในชื่อ High-impact polystyrene (HIPS)
     และ Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
5. ยางในของท่อที่ใช้สำหรับการพ่นทราย

           ยาง BR ที่มีขายในตลาดปัจจุบันมีอยู่หลากหลายผู้ผลิต ซึ่งทางบริษัท MDR international เป็นผู้แทนจำหนายยาง BR ของ 2 ผู้ผลิตรายใหญ่ คือ บริษัท Reliance industry ประเทศอินเดีย ภายใต้แบรนด์ Relflex CISAMER PBR01 และบริษัท SABIC ภายใต้แบรนด์ Sabic BR4610

ที่มา :
1. พงษ์ธร แซ่อุย “ยาง : ชนิด สมบัติ และการใช้งาน” ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ๒๕๔๗.
2. ดร.พงษ์ธร แซ่อุย “ชนิดของยางและการใช้งาน” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
3. https://polymerdatabase.com

Verified by MonsterInsights