ความสามารถในการติดและลามไฟของพลาสติก สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้พลาสติก

          UL 94 คือมาตรฐานความปลอดภัย เกี่ยวกับความสามารถในการติดไฟและลามไฟของพลาสติก ซึ่งกำหนดขึ้นโดย Underwriters Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน UL94 จะใช้ในการทดสอบความสามารถในการติดไฟและลามไฟ ของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมาตรฐาน UL-94 ยังมีสอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ เช่น IEC 60707, 60695-11-10, 60695-11-20 และ ISO 9772, 9773 อีกด้วย

การจำแนกประเภทของการติดไฟและลามไฟ จากระดับต่ำสุด (สารหน่วงไฟน้อยที่สุด) ถึงระดับสูงสุด (สารหน่วงไฟมากที่สุด) มีการแบ่งประเภทดังนี้

  • HB: ทดสอบการเผาไหม้แบบแนวนอน; การเผาไหม้อย่างช้าๆ อัตราการเผา ไหม้น้อยกว่า 76 mm. / นาที ความหนาของชิ้นงานทดสอบน้อยกว่า 3 mm. หรือการเผาไหม้หยุดลงก่อน 100
  • V-2: ทดสอบการเผาไหม้แบบแนวตั้ง ; การเผาไหม้หยุดลงภายใน 30 วินาที อนุญาตให้มีหยดไฟได้
  • V-1: ทดสอบการเผาไหม้แบบแนวตั้ง ; การเผาไหม้หยุดลงภายใน 30 วินาที ไม่อนุญาตให้มีหยดไฟ
  • V-0: ทดสอบการเผาไหม้แบบแนวตั้ง ; การเผาไหม้หยุดลงภายใน 10 วินาที ไม่อนุญาตให้มีหยดไฟ
  • 5VB: ทดสอบการเผาไหม้ที่ผิวชิ้นงานทดสอบ; การเผาไหม้หยุดลงภายใน 60 วินาที ไม่อนุญาตให้มีหยดไฟ ตัวอย่างทดสอบอาจมีรอยไหม้ทะลุหรือมีรูได้
  • 5VA: ทดสอบการเผาไหม้ที่ผิวชิ้นงานทดสอบ ; การเผาไหม้หยุดลงภายใน 60 วินาที ไม่อนุญาตให้มีหยดไฟ ตัวอย่างทดสอบอาจไม่มีรอยไหม้ทะลุหรือไม่มีรู

          โดยทั่วไปชิ้นงานทดสอบจะมีขนาด ความยาว  127 mm (5 in) x ความยาว 12.7 mm (½ นิ้ว) และความหนา จะเท่ากับ0.7 mm (1/32 in) หรือ1.5 mm (1/16 in) หรือ 3.0 mm (1/8 in) ตามมาตรฐานการทดสอบ

การเลือกวัสดุสำหรับผลิตชิ้นงานประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ควรพิจารณาถึงคุณสมบัติการติดไฟและลามไฟรวมถึงควรคำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆด้วย

Verified by MonsterInsights